Cele i założenia

Lekcja porusza podstawowe zagadnienia związane z właściwościami widmowymi obrazów. Wskazane jest posiadanie wiedzy w zakresie analizy widmowej jednowymiarowych sygnałów analogowych i cyfrowych.

Obraz jako sygnał dwuwymiarowy

Obrazy statyczne mogą być opisywane jako sygnał dwuwymiarowy, to znaczy sygnał reprezentowany za pomocą funkcji o dwóch niezależnych zmiennych.

Wartość funkcji f(x,y) reprezentuje intensywność punktu o współrzędnych (x,y). Pojęcie sygnału dwuwymiarowego jest uogólnieniem pojęcia sygnału jednowymiarowego reprezentowanego przez funkcję jednej zmiennej niezależnej f(x) .