Ocena obiektywna

Ocena obiektywna jakości obrazu polega na wyznaczeniu stosunku sygnału szczytowego do szumu (PSNR ang. Peak Signal to Noise Ratio). Dla obrazu monochromatycznego o reprezentacji 8-mio bitowej (8 bitów na próbkę) PSNR jest zdefiniowany następująco:

gdzie MSE jest błędem średniokwadratowym (ang. Mean Square Error):

   a , są wartościami próbek o położeniu (x,y), odpowiednio w obrazie przetworzonym i oryginalnym;

X i Y określają rozdzielczość obrazu.

Dla obrazów o kilku składowych oblicza się zazwyczaj PSNR dla każdej z nich osobno.

W przypadku sekwencji wizyjnych podaje się PSNR dla każdego obrazu (np. w formie wykresu), lub alternatywnie - wyznacza uśredniony błąd dla wszystkich obrazów i poddaje go przekształceniu logarytmicznemu, otrzymując w ten sposób jedną wartość PSNR dla całej sekwencji.

Metoda obiektywna jest:
+   szybka
-
  słabym przybliżeniem subiektywnego wrażenia człowieka

Stosując różne techniki przetwarzania danych wprowadzamy do obrazu wyjściowego różnego rodzaju zakłócenia. Dobierając odpowiednio parametry przetwarzania można łatwo uzyskac obrazy o takim samym współczynniku PSNR, znacznie jednak różniące się w odbiorze subiektywnym. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (BT.813) PSNR może być stosowany do porównywania operacji przetwarzania danych opartych na zbliżonych algorytmach.